• 01
  Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίων
  Ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε έργου, προχωράμε στην εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης, στα πρότυπα των πελατών μας
 • 02
  Κατασκευή και Επίβλεψη
  Η ορθή εφαρμογή της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι αυτή που εξασφαλίζει την ποιότητα του έργου και τη ολοκλήρωσή του στο εκάστοτε χρονοδιάγραμμά του έργου. Αναλαμβάνουμε τη κατασκευή με υπευθυνότητα, ποιότητα και συνέπεια χρόνων.
 • 03
  Μελέτες ανακαίνισης κατοικιών
  Η μελέτη χώρου σε υφιστάμενα διαμερίσματα και κτίρια απαιτεί υψηλή αίσθηση του χώρου και προσαρμογή με συγκεκριμένα δεδομένα ώστε να συνθέσουν το άψογο τελικό αποτέλεσμα τόσο αισθητικά όσο και ποιοτικά.
 • 04
  Μελέτες καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων
  Πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και κατασκευή επαγγελματικών χώρων.
 • 05
  Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τους εκάστοτε υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις.
Image module
Image module
 • 06
  Άδειες Δόμησης
  Άδεια Δόμησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ για νέες οικοδομές ή παρεμβάσεις σε υφιστάμενες.
 • 07
  Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4495/17
  Πολυετή εμπειρία στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με το Ν.4495/17 όπως αυτός αντικατέστησε το Ν.4178/13. Από το 2011 και μετά απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (πώληση, γονική παροχή κτλ.) σε ακίνητα στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις. Για κάθε μεταβίβαση προϋπόθεση είναι η έκδοση «Βεβαίωση Μηχανικού» σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017.
 • 08
  Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ)
  ΗΤΚ: Είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος του ακινήτου που περιλαμβάνει τα στοιχεία του ακινήτου με αναφορά στον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
 • 09
  Μελέτες καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων
  Η δηλώσεις Κτηματολογίου, πλέον μπορούν να γίνουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος για τις περιοχές υπό ένταξη.
 • 10
  Συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικού
  Διαθέτουμε την κατάλληλη εμπειρία ώστε να συνδράμουμε σε συμβουλευτικό επίπεδο τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

ας μιλήσουμε για το επόμενο έργο σας

Επικοινωνήστε μαζί μας